Erica

directeur

Ik wil begrijpen hoe ik autogebruikers het beste deelaanbod kan bieden dat ze overhaalt uit de auto te gaan

Mounir

wethouder

Ik wil verzekeren dat alle inwoners gelijke kansen worden geboden, ook op het gebied van mobiliteit

Simon

beleids
medewerker

“Ik wil zeker weten dat deelmobiliteitsaanbieders zich aan de regels houden, en de regels kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden”